Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd

Kopplat för utredningar, utvärderingar och utbildningar, och med bakgrund från arbete med organisationsutveckling erbjuder jag stöd inom verksamhetsutveckling. Även i detta fall är mitt fokus att förmedla förståelse och insikt för att underlätta för personer i en verksamhet att själva orientera sig fram och söka de bästa lösningarna. Mitt bidrag är att ge de yttre ramarna samt förmedla hur förändringsarbete alltid vilar på lärande bland de som jobbar i organisationen. Det kan handla om att uppmana uppdragsgivaren att släppa fram engagemang och lämna föreställningen om att engagemang är något som ska skapas. Det kan även handla om att stärka förändringsledare att lita på sitt goda omdöme och vara flexibla, istället för att stelbent tillämpa modeller och instruktioner. Jag pratar om företagets yttre miljö, lärande och affärsmodeller.

Verksamhetsstöd kan även ske i form av processledning i frågor som rör strategisk utveckling. Ett exempel är stöd till de tre regionerna Västerbotten, Jämtland-Härjedalen och Västernorrland i deras gemensamma arbete att ta fram en gemensam kunskapsbas för utformning av deras regionala utvecklingsstrategier.