Hem

Välbefinnande inom planetens gränser

Människor i den rika världen konsumerar mer än vad planeten tål och vår livsstil bidrar inte till att vi mår bättre. Ohälsan i samhället ökar, liksom den sociala oron. Vi befinner oss i en klimatkris och många ekosystem är skadade och vissa har kollapsat. Befintliga affärsmodeller beaktar inte att naturresurserna är begränsade.

Med kunskap och handlingskraft kan vi ställa om samhället. Du kan ändra din livsstil. Ditt jobb – företag, kommun, region, förening – kan ändra hur ni arbetar. Du som är politikerna kan ta de beslut som leder till ett hållbart samhälle.

Fantasi och framtidshopp skapar ett samhälle med livfulla människor på en livfull planet

Vad jag gör?

Utredningar

Frågor kring samhällsutveckling när det behövs nya infallsvinklar och kombinerade perspektiv.

Utbildning och föredrag

Hur folkhälsan hänger ihop med BNP och hur nyttjade av naturresurser hänger ihop med BNP och lite annat.

Verksamhetsstöd

Förståelse och insikt för att underlätta för personer i en verksamhet att själva orientera sig fram och söka de bästa lösningarna.