Om mig

Om mig

Jag kallar mig hängränna, en hängränna mellan alla stuprör.

Sedan hösten 2016 jobbar jag i den egna firman Ecosoci.

Under åren 2005 till 2016 jobbade jag med regional utveckling som anställd på Regionförbundet Östsam som 2015 blev en del av Region Östergötland. Det handlade om arbete inom vitt skilda områden, såsom ekonomisk utveckling, folkhälsa, miljö och rumslig planering. Det har gett mig kunskap om samband mellan olika ämnesområden. De sista fyra åren var jag enhetschef för samhällsplaneringsenheten. Jag har tidigare jobbat med bistånd i Centralamerika och företagsutveckling på Linköpings universitet och i egen regi.

En viktig utgångpunkt för det som nu blivit min kompass – Välbefinnande inom planetens gränser – var när jag 2009 fick uppdraget att hålla i arbetet med Östergötlands regionala utvecklingsprogram. Uppdraget varade i tre år tills Östsams fullmäktige fastställde utvecklingsprogrammet i maj 2012.

När jag fick uppdraget tänkte jag att målet för utvecklingen måste väl vara att människor mår bra, att de trivs och är nöjda med livet. Så frågan jag ställde mig var: Vad är det som får människor att må bra? Detta ledde till ämnet folkhälsa. I arbetet med det regionala utvecklingsprogrammet upptäckte jag ganska snart att det finns ett starkt ifrågasättande av ständig BNP-tillväxt, då det inte anses förenligt med en ekologiskt hållbar värld.

I Ecosoci jobbar jag med frågor som rör hållbar samhällsutveckling. Jag har ägnat mycket tid åt att förkovra mig. Jag har läst mycket, lyssnat på inspelade presentation, sökt nya sammanhang och aktivt försökt att ifrågasätta vedertagen kunskap som inte passar in i en hållbar värld. Det finns så fantastiskt mycket att upptäcka! Under denna period har jag tvingats ompröva flera av de föreställningar jag levde med tidigare.

Jag har ständigt sökt efter samband, målkonflikter och synergier mellan kunskapsområden, olika perspektiv och intressen. För mig är bristen på helhetsperspektiv så påtagligt och ständigt närvarande att det verkligen stör mig. Därför har jag börjat presentera mig som ”hängränna” mellan alla stuprör. Jag känner att jag har en sammanhållen bild av olika sektorer och förhållanden i samhället som få faktiskt har. Många människor, så väl enskilda individer som personer på höga befattningar, tycker det blir jobbigt att lyssna på beskrivningar av världen så komplex som den är. De väljer att bortse från övergripande samband och slutar att lyssna, och fokuserar på en liten delfråga, vilket leder till suboptimeraringar och ibland kontraproduktiva insatser. För att göra samhället hållbart – ekonomiskt, socialt och ekologiskt – så måste vi förstå de grundläggande sambanden mellan ekonomi, sociala förhållanden och ekologi. De är så intimt kopplade till varandra att om vi ska ställa om till en hållbar värld måste vi ha med alla perspektiv i en sammanhållen förståelse av världen.

Under mina år på Linköpings Universitet jobbade jag inom uppdragsverksamheten med företagsutveckling, näringslivsutveckling och arbetsmarknadsfrågor. Jag har därför en grundläggande förståelse för näringsliv, företagande och villkoren för tillverkningsindustrin.

Min två år med biståndsarbete i Centralamerika gav mig värdefulla insikter om globala frågor ur ett fattigt lands perspektiv och gjorde frågor om mänskligt välbefinnande och ekologisk hållbarhet påtagliga och mycket konkreta.

På mitt examensbevis utfärdat av Linköpings universitet 1986 står det civilingenjör inom Industriell ekonomi. Mina arbetsspråk är svenska, engelska och spanska.