Utbildning och föredrag

Utbildning och föredrag

Mitt favoritämne är hur folkhälsan och nyttjade av naturresurser hänger ihop med BNP-tillväxt. Viktiga insikter för mig och därmed för mina föredrag och utbildningar, är att BNP/capita inte har någon koppling till folkhälsa och välbefinnande för medel- och höginkomstländer, samt att sambandet mellan BNP-tillväxt och uttag av naturresurser är väldig starkt. Jag kompletterar även de tre hållbarhetsdimensionerna med att betrakta dem från två perspektiv, dels från globalt/samhällsperspektiv, dels från individ-/företagsperspektiv. Jag försöker alltid att lyfta fram perspektiv som ger förståelse och underlättar för åhöraren att själv göra insiktsfulla ställningstaganden.

Jag ger även presentationer kopplat till de ämnen som jag berör i utredningar, utvärderingar och konsekvensbedömningar. I de lärande utvärderingarna ger jag föredrag om kunskapssyn och förhållningssätt i verksamhetsutveckling. Det handlar om synsätt och förståelse mer än om konkreta tips och instruktioner.

utredningar

Tillsammans med Levilja AB har jag utvecklat konceptet Ledarkultur för hållbarhet. Vårt huvuderbjudande är en heldag där ledarskap och hållbarhet vävs samman. Läs kurspresentationen här.

Andra exempel på föredrag är:

  • Föreläsningar på Linköpings universitet i kursen företagsstrategi, IEI
  • Föreläsningar på Linköpings Universitet i programmet Kultur samhälle mediegestaltning
  • Föredrag på arbetsplatser
  • Samverkan med Folkuniversitet i Linköping i en serie Dialogforum
  • Presentationer inom ramen för utvärderingar och utredningar