Uppdrag

Källa: Gemensam översiktsplan Linköping och Norrköping 2010

Uppdrag från start januari 2017.

WSP / Norrköpings kommun
Kontakt: Lars Berglund WSP
- Underkonsult för WSP:s uppdrag för Norrköpings kommun: Näringslivsutveckling och samhällsplanering. juni -oktober 2017

Tillväxtverket / Pussel Klimatkonsult  AB 
Kontakt Tillväxtverket: Johanna Giorgi; Pussel Klimatkonsult: Cecilia Wyser
- Uppdrag för Tillväxtverket tillsammans med Pussel Klimatkonsult: ”Analys och kartläggning av verktyg, behov och åtgärder rörande klimatanpassning bland svenska små och medelstora företag”. juni - november 2017

Serus AB 
Kontakt: Gordon Hahn, VD
- Underkonsult ett flertal projekt rörande utvärderingar av framför allt ESF- och ERUF-projekt. Just nu en utvärdering av projektet Hållbar Industriell Utveckling som drivs av IDC Skövde. 

Calluna AB 
Kontakt: Emma Campell, Miljökonsult
- Underkonsult för Hållbarhetskonsekvensbedömning av detaljplan Upplands Väsby Entré, pågående

Reglab
Kontakt: Verksamhetsledare Eva Moe
- Del av planeringsteamet för Framsyn 2050, pågående
- Nätverkskoordinator för RUS-nätverket, pågående
- Stöd i projektet BRP+ 

Region Västerbotten
Kontakt: Anna Norin, analytiker
- Externt stöd för projektet Lärande i Norr: Uppföljning, utvärdering och lärande för ett effektivt genomförande av den regionala utvecklingsstrategin i de tre regionerna Västerbotten, Västernorrland samt Jämtland-Härjedalen.

Region Gävleborg
Kontakt: Göran Unger, chef Avdelningen för infrastruktur och samhällsplanering
- Presentation vid internseminarium 2017-01-23

Motala kommun
Kontakt: Stadsarkitekt Leif Sjögren
- Moderator för Seminariet "Utvecklingsdag Örebro – Östergötland" 2017-01-19