Tjänster

Jag förmedlar gärna kunskap genom föreläsningar och liknande men kan också bidra med analyser och goda råd i specifika fall. Genom att använda begripliga tankefigurer kan jag hjälpa verksamheter att reda ut komplicerade problemställningar som inbegriper många aspekter av samhällsutvecklingen.

Mina kunskaper och erfarenheter gör att jag ofta kan peka på samband mellan vitt skilda områden och har gett mig en förmåga att borra mig ner till kärnan i komplexa problem. Att hitta och formulera själva grundfrågan leder ofta vidare i rätt riktning.

Jag går gärna in som:

* Rådgivare och bollplank

* Föreläsare

* Stöd vid framtagning av strategidokument och utvecklingsstrategier

* Stöd till projektledare

* Utredare

* Seminarieledare eller moderator vid konferenser och workshops

Inom följande områden:

* Strategisk samhällsutveckling där frågor som mänskligt välbefinnande, miljöbelastning, ekonomisk utveckling och andra övergripande frågor ska beskrivas och analyseras inifrån ett visst sammanhang.

* Rumslig planering och infrastruktur på regional nivå.

* Folkhälsa utifrån samhälleliga faktorer som skapar god hälsa på individnivå.

* Klimat- och energifrågor sett från ekonomiska och samhälleliga perspektiv.

* Ekonomisk geografi.