Nätverk

Nätverk och kontakter är en betydelsefull del i allt professionellt arbete. Därför redovisar jag nedan de viktigaste delarna av mitt yrkesmässiga nätverk. I organisationerna på listan har jag en eller flera personliga kontakter.

Genom mina egna kontakters kontakter har jag också möjlighet att ge kunder tillgång till ett ännu större nätverk. Kontakterna i min hemmaregion står exempelvis ofta i förbindelse med andra på nationell nivå eller i andra regioner. Jag brukar bli väl bemött när jag ber någon om hjälp

Lokalt och regionalt i Östergötland

Kommunerna i Östergötland, tjänstemän och politiker, inklusive vissa grannkommuner.
Region Östergötland
Linköpings universitet
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
Länsstyrelsen
Östgötatrafiken

Calluna AB, projektavtal
Serus i Linköping, underkonsultavtal
LRF
Cleantech Östergötland
Östsvenska handelskammaren
Energikontoret
Hela Sverige ska Leva
Coompanion
Vreta Kluster
Klimatfolket

och många, många fler……

Nationell nivå och andra regioner

Trafikverket
Tillväxtverket
Boverket
VTI
Näringsdepartementet
SKL
Reglab, uppdrag
De flesta regionalt utvecklingsansvariga organen (regioner)
2050
Sweco 
WSP Analys & Strategi, samarbetsavtal
ÅF
Internationella handelshögskola, Jönköping
KTH

 Internationellt

Östergötlands Brysselkontor
Delft University, NL
Flera kontakter i Edinburgh och Glasgow
Kontakter i México och Centralamerika